Δικαιώματα Πτήσης

Είστε περίεργος αναφορικά με τα δικαιώματά σας ως επιβάτης αεροπορικών πτήσεων?

Διαβάστε την σύντομη και εύκολη στην κατανόηση περιγραφή μας παρακάτω.

Η πτήση σας καθυστέρησε, ακυρώθηκε, ή σας αρνήθηκαν την επιβίβαση; Μην στενοχωριέστε, η Ευρωπαïκή οδηγία  261/2004 σας επιτρέπει να διεκδικήσετε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση! Οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να περιλαμβάνοντα επιπρόσθετα έξοδα που μπορείτε να κάνετε!

Οι σχετικοί κανονισμοί, μεταξύ των οποίων και ο 261/2004, ισχύουν σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πάνω από όλα, έχουν στόχο να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή προστασία για τους επιβάτες – επιπλέον τους εξασφαλίζει τα έξοδα φαγητού, διαμονής και μεταφοράς εάν η πτήση καθυστερήσει πάνω από δύο (2) ώρες από το προγραμματισμένο. Αν οι αεροπορικές εταιρίες δεν καταβάλουν τις αποζημιώσεις που οφείλουν στους επιβάτες, τότε οι τελευταίοι μπορούν να τις αξιώσουν δικαστικώς.  Διάβασε πιο κάτω πως μπορείς να αξιώσεις την αποζημίωσή σου!

Είστε περίεργος αναφορικά με τα δικαιώματά σας ως επιβάτης αεροπορικών πτήσεων?

Διαβάστε την σύντομη και εύκολη στην κατανόηση  περιγραφή μας παρακάτω.

Η πτήση σας καθυστέρησε, ακυρώθηκε, ή σας αρνήθηκαν την επιβίβαση; Μην στενοχωριέστε, η Ευρωπαïκή οδηγία  261/2004 σας επιτρέπει να διεκδικήσετε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση! Οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να περιλαμβάνοντα επιπρόσθετα έξοδα που μπορείτε να κάνετε!

Οι σχετικοί κανονισμοί, μεταξύ των οποίων και ο 261/2004, ισχύουν σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πάνω από όλα, έχουν στόχο να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή προστασία για τους επιβάτες – επιπλέον τους εξασφαλίζει τα έξοδα φαγητού, διαμονής και μεταφοράς εάν η πτήση καθυστερήσει πάνω από δύο (2) ώρες από το προγραμματισμένο. Αν οι αεροπορικές εταιρίες δεν καταβάλουν τις αποζημιώσεις που οφείλουν στους επιβάτες, τότε οι τελευταίοι μπορούν να τις αξιώσουν δικαστικώς. Διάβασε πιο κάτω πως μπορείς να αξιώσεις την αποζημίωσή σου!

Ελέγξτε εάν δικαιούστε αποζημίωση

Ανακαλύψτε αν η απαίτησή σας πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις

Ελέγξτε εάν δικαιούστε αποζημίωση

Ανακαλύψτε αν η απαίτησή σας πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις

Η πτήση σας πρέπει να:

αναχωρεί, φτάνει ή συνδέεται με χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν εκτελείται από ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, ή να αναχωρεί από χώρα Ευρωπαϊκή, αν εκτελείται από αεροπορική εταιρεία που έχει έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός καλύπτει όλο το ταξίδι, ανεξάρτητα από ενδιάμεσες στάσεις.

Καθυστερήσεις

Αν η άφιξη της πτήση σας καθυστέρησε τρεις ή περισσότερες ώρες, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το δρομολόγιο και την απόσταση. Αν η αναχώρηση καθυστέρησε δύο ή περισσότερες ώρες, μπορείτε να αποζημιωθείτε και για τα επιπλέον έξοδά που κάνατε όπως φαγητό, μετακίνηση, διαμονή , ανάλογα με την διάρκεια της πτήσης σας.

Ακυρώσεις

Δικαιούστε αποζημίωση σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός αν η πτήση σας ακυρώθηκε περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την ημέρα αναχώρησης και η αεροπορική σας πρόσφερε εναλλακτική ημερομηνία πτήσης κοντά στις αρχικές σας ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσής εξαρτάται από το δρομολόγιό σας και την απόσταση του ακυρωμένου ταξιδιού σας (ανεξάρτητα από ενδιάμεσες στάσεις).

Άρνηση επιβίβασης

Έχετε κάθε δικαίωμα να αποζημιωθείτε για τη συνολική αξία του εισιτηρίου σας, όπως θα είχατε σε περίπτωση ακύρωσής του. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποζημιωθείτε για επιπλέον έξοδα που θα κάνετε όπως φαγητό, μετακίνηση και διαμονή. Αν όμως δεχτείτε την πρόταση της αεροπορικής εταιρείας για διαμονή, τότε δικαιούστε αποζημίωση μόνο για την πραγματική αξία του εισιτηρίου σας και αυτό μόνον εφόσον δεν δεχτήκατε εναλλακτική πτήση που σας προσφέρθηκε.

Ειδικές Περιστάσεις

Όταν οι αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα δεν μπορούν να αποτρέψουν καθυστέρηση ή ακύρωση, τότε αναφερόμαστε σε εξαιρετικές περιστάσεις.Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη δεν είναι δική τους και δεν οφείλουν αποζημίωση– και σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση για επιπλέον έξοδα που πραγματοποιήθηκαν όπως για φαγητό, μετακίνηση ή διαμονή που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των αναχωρήσεων.

Παραδείγματα εξαιρετικών περιπτώσεων

Κάποια συνηθισμένα παραδείγματα είναι οι απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αστοχίες στο σύστημα του αεροδρομίου, καιοκαιρία. Παρόλα         αυτά, μόνο συγκεκριμένες μορφές κακοκαιρίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξαιρετικές, για παράδειγμα οι αστραπές δεν αποτελούν απειλή για την πτήση και επομένως δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των εξαιρετικών περιπτώσεων. Απεργίες πληρώματος, καθυστερήσεις προηγούμενων πτήσεων και τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα δεν ανήκουν επίσης σε αυτή την κατηγορία.

Ειδικές Περιστάσεις

Όταν οι αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα δεν μπορούν να αποτρέψουν καθυστέρηση ή ακύρωση, τότε αναφερόμαστε σε εξαιρετικές περιστάσεις.Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη δεν είναι δική τους και δεν οφείλουν αποζημίωση– και σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση για επιπλέον έξοδα που πραγματοποιήθηκαν όπως για φαγητό, μετακίνηση ή διαμονή που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των αναχωρήσεων.

Παραδείγματα εξαιρετικών περιπτώσεων

Κάποια συνηθισμένα παραδείγματα είναι οι απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αστοχίες στο σύστημα του αεροδρομίου, καιοκαιρία. Παρόλα         αυτά, μόνο συγκεκριμένες μορφές κακοκαιρίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξαιρετικές, για παράδειγμα οι αστραπές δεν αποτελούν απειλή για την πτήση και επομένως δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των εξαιρετικών περιπτώσεων. Απεργίες πληρώματος, καθυστερήσεις προηγούμενων πτήσεων και τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα δεν ανήκουν επίσης σε αυτή την κατηγορία.

Υπολογισμός αποζημίωσης

Απαντήστε μας σε μερικές απλές ερωτήσεις για να δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να αξιώσετε!

Η Αεροπορικη Σας Εταιρεια Εδρευει Εντος Της Ε.Ε.

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Η Πτηση Μου Επηρεαστηκε Από

Καθυστερηση

Ακυρωση Η Εκτροπη Πτησης

Αρνηση Επιβιβασης

You need to select an item to continue
Η Πτηση Μου Επηρεαστηκε Από

Καθυστερηση

Ακυρωση Η Εκτροπη Πτησης

Αρνηση Επιβιβασης

You need to select an item to continue
Η Αναχωρηση Σας Ηταν Από Την Ε.Ε

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Η Πτηση Μου Ακυρωθηκε Για

Λιγοτερο Απο 3 Ωρες

Περισσοτερο Απο 3 Ωρες

You need to select an item to continue
Η Πτηση Μου Ακυρωθηκε Για

Λιγοτερο Απο 3 Ωρες

Περισσοτερο Απο 3 Ωρες

You need to select an item to continue
Χασατε Την Ανταποκριση Πτησης Λογω Αυτης Της Καθυστερησης;

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Ηταν Η Αναχωρηση Ή Η Αφιξη Σας Εκτος Ε.Ε.

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Η Αναχωρηση Σας Ηταν Από Την Ε.Ε

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Χασατε Την Ανταποκριση Πτησης Λογω Αυτης Της Καθυστερησης;

Ναι

Όχι

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Μεταξυ 1500 Κμ Και 3500 Κμ

Περισσοτερο Από 3500 Κμ

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Περισσοτερο Από 1500 Κμ

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Μεταξυ 1500 Κμ Και 3500 Κμ

Περισσοτερο Από 3500 Κμ

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Περισσοτερο Από 1500 Κμ

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Μεταξυ 1500 Κμ Και 3500 Κμ

Περισσοτερο Από 3500 Κμ

You need to select an item to continue
Η Διαρκεια Της Πτησης Μου Ηταν

Λιγοτερο Από 1500 Κμ

Μεταξυ 1500 Κμ Και 3500 Κμ

Περισσοτερο Από 3500 Κμ

You need to select an item to continue

Θα Μπορουσατε Να Δικαιουστε Συνολικη Αποζημιωση Ανα Ατομο

Και Επιστροφη Εξοδων 

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Διαλέξτε την υπηρεσία που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Ολα Μεσα
Δευτερη Γνωμη*
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!

Διαλέξτε την υπηρεσία που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Ολα Μεσα
Δευτερη Γνωμη*
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση :Κατάλληλα συντονισμένη για μια μοναδική εμπειρία
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Υψηλό ποσοστό επιτυχιών: Αφήστε μας να βρούμε τα επιχειρήματα που θα σας οδηγήσουν στην νίκη
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Κέρδος χρόνου: Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χειρισμού της αξίωση σας
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Βρίσκεστε σε καλά χέρια: Σας προσφέρουμε νομική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!
Η αρχή μας ‘’Χωρίς αποζημίωση-Καμία Προμήθεια’’: Πληρώνετε εφόσον κερδίσετε!